Adres pozwanego / pozwanej a pozew rozwodowy

Aby napisać pozew rozwodowy musimy podać Sądowi dane, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania rozwodowego. 
Pierwszą z tych danych są adresy stron. Bez nich Sąd nie jest w stanie doręczyć stronom pism związanych z postępowaniem, a więc całe postępowanie rozwodowe nie może się odbyć. 
Jeśli nasz współmałżonek wyprowadził się nie wiadomo dokąd i nie mamy z nim lub z nią kontaktu to jest to poważna przeszkoda do napisania pozwu rozwodowego. 
Jeśli mieszka w Polsce wówczas możemy zwrócić się do Centrum Udostępniania Danych MSWiA, gdzie po wykazaniu naszego interesu prawnego możemy uzyskać adres zameldowania podanej osoby (musimy podać PESEL).
Druga możliwość pojawia się jeśli wiemy w której gminie mieszka poszukiwana przez nas osoba. Wówczas możemy zwrócić się z zapytaniem do tejże gminy. Procedura będzie podobna jak przy zapytaniu do Centrum Udostępniania Danych.
Gorzej jeśli wiemy, że nasz współmałżonek opuścił Polskę, a nie mamy z nim lub z nią kontaktu. Wówczas jedynym rozwiązaniem jest ustanowienie przez Sąd kuratora dla tej osoby, ale Sąd nie zrobi tego zanim nie przeprowadzimy bez skutku procedury opisanej powyżej. Postępowanie rozwodowe zdecydowanie nam się przez to wydłuża w czasie.