Pozew rozwodowy - powołanie świadka

Wielu klientów / klientek pyta: czy świadek jest niezbędny na rozprawie?
Niestety, jak wynika z przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, do przeprowadzenia postępowania rozwodowego niezbędne jest powołanie świadka lub świadków. Mają oni przede wszystkim opowiedzieć o sytuacji dzieci, o tym czy rozwód ich sytuacji nie pogorszy (wiadomo, że pogorszy w sensie faktycznym, ale może nie pogorszyć w sensie formalnym). Będą również pytani o okoliczności rozkładu pożycia małżeńskiego.
Natomiast jeśli rozwodzą się osoby nie posiadające wspólnych małoletnich dzieci Sąd może ograniczyć się do przesłuchania stron i wówczas świadka nie musimy powoływać. Oczywiście każda ze stron może powoływać świadków dla udowodnienia swoich twierdzeń, jednak przy rozwodzie bez orzekania o winie i przy braku istotnych sporów pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami jest to zupełnie zbędne.
Jeśli świadek musi występować to podanie jego danych jest niezbędne już na etapie składania pozwu rozwodowego. Bez danych świadka pozew zostanie przez sąd odrzucony z powodu braku formalnego.