Sprawy rozwodowe - terminy sądowe

Napisanie i złożenie pozwu rozwodowego uruchamia procedurę rozwodową, która od tej chwili jest w rękach sądu. Od tegoż sądu zależeć będzie to kiedy staniemy się formalnie osobami wolnymi czyli kiedy małżeństwo ulegnie rozwiązaniu. Z mojego doświadczenia wynika, że w chwili obecnej w mniejszych sądach (ostatni przykład to Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim) czas od złożenia pozwu do pierwszej rozprawy rozwodowej wynosi około 3 miesięcy. W sądach wielkomiejskich czas ten może być trochę dłuższy (np. w Łodzi bywa różnie - od 3 do 6 miesięcy). Natomiast bardzo problematyczna jest Warszawa, gdzie według mojej wiedzy okres oczekiwania na rozprawę rozwodową wynosi około 12 miesięcy. 
Jeśli uda się załatwić sprawę na jednej rozprawie (przy braku istotnych sporów pomiędzy małżonkami jest to jak najbardziej możliwe) wówczas sąd ogłasza wyrok rozwodowy. Ma na to do 14 dni od rozprawy, ale w prostych przypadkach prawdopodobnie zrobi to zaraz po rozprawie. 
Wówczas rozpoczyna się bieg terminu 7 dni na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia do wyroku, które to uzasadnienie jest istotną podstawą przy ewentualnym składaniu apelacji.
Jeśli nikt nie złoży wniosku o uzasadnienie wówczas wyrok staje się po upływie tych 7 dni od jego ogłoszenia prawomocny. To najkrótszy z możliwych terminów na formalne zakończenie małżeństwa.
Jeśli natomiast ktoś złoży wniosek o uzasadnienie wówczas sąd ma 30 dni na jego sporządzenie, a następnie czeka 14 dni od jego doręczenia na ewentualne apelacje. Wszystko znacząco się wydłuża, a wyrok staje się prawomocny albo jeśli mimo uzasadnienia nikt apelacji nie złoży albo po całej procedurze apelacyjnej, która może potrwać kolejne kilka miesięcy.